werking

De ondersteuning en expertise van Omega situeert zich op het vlak van palliatieve zorg. De verpleegkundigen met een specialisatie in palliatieve zorg, begeleiden de patiënten in hun thuisomgeving.

Zij worden ondersteund door een hoofdverpleegkundige, twee teamartsen en een secretariaat.

Ook vanuit het Forum Palliatieve Zorg krijgen ze ondersteuning van de psycholoog en de (vrijwilligers)coördinator.

Dit betekent dat de patiënt nog steeds nood heeft aan een eigen huisarts, aan een thuisverpleegkundige of aan zorgpersoneel van de voorziening waar de patiënt verblijft.