Palliatieve thuiszorg Omega

Omega, de thuisequipe voor palliatieve zorg, wil de huisarts en andere hulpverleners bijstaan bij het optimaliseren van de levenskwaliteit van de ongeneeslijke zieke patiënt en zijn naaste omgeving. Palliatieve zorg omvat pijn- en symptoomcontrole, emotionele, sociale en existentiële zorg.

De palliatief verpleegkundigen zitten ingebed in een multidisciplinair team.

Omega begeleidt patiënten thuis of in thuisvervangende settings: woonzorgcentra, serviceflats, voorziening voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking, psychiatrisch verzorgingstehuis, enz.

Na goedkeuring van de huisarts van de patiënt kan de begeleiding van start gaan.

Omega is werkzaam in de regio Halle-Vilvoorde en is één van de vier palliatieve equipes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.