giften

Wie dit wenst, kan ons door een vrijwillige bijdrage helpen de palliatieve thuiszorg verder uit te bouwen en te verbeteren.
Rek. IBAN BE71 9799 3358 2969 van Palliatieve Thuiszorg Omega vzw.

Alvast heel veel dank namens het Omega-team.