documenten

Een patiënt met een palliatief statuut heeft recht op een palliatief forfait dat twee keer kan worden aangevraagd. Daarnaast hoeft er geen remgeld meer betaald te worden voor de bezoeken van de huisarts, bij bepaalde verstrekkingen in de thuisverpleging en bij bepaalde verstrekkingen kinesitherapie bij u thuis. Laat dit document invullen door de huisarts en stuur het op naar uw mutualiteit. Het document in het Nederlands en het document in het Frans vindt u hier.

Patiënten die in een woonzorgcentrum verblijven, hebben geen recht op een palliatief forfait. Het remgeld voor bezoeken van de huisarts valt wel weg. Hiervoor dient een ander document ingevuld te worden dat u hier kan downloaden.

Op de website van het RIZIV kan u tevens de meest recente documentatie terugvinden.